Sinterklaasbank bestaat 10 jaar!

95f9ea13-e8a2-4790-b31d-78d868ea5b97

Sinterklaasbank 2006-2016 tijd om het roer om te gooien! Het is alweer 10 jaar geleden dat de Sinterklaasbank is geboren. Ik kan me nog goed herinneren wat de aanleiding was. De keer dat ik een kale woning instapte, zonder gas of licht. Aan de muur hing één tekening vol knalkleuren, erop stond Sint en zijn Pieten op de pakjes boot. Dit contrast greep me zo aan, die tekening ben ik nooit vergeten. Die avond bracht ik mijn dochtertje naar bed. De volgende ochtend werd ze met rode wangen van de spanning wakker en rende direct naar haar schoen om te kijken wat Piet erin had gestopt. Dat gevoel zou het kindje van de tekening nooit ervaren. Het brak mijn hart.

Door mijn werk bij de politie zie ik meer dan de gemiddelde burger. Als ik in de Telegraaf lees hoe Chantal Janzen geraakt is door haar bezoek aan een Blijf van mijn Lijfhuis zou ik bijna zeggen “loop eens een maand met een hulpverlener mee”.  Hulpverleners worden dagelijks geconfronteerd met leed. En je zou geen mens zijn als het je niet raakte. De ene keer meer dan de andere.  Ook ik heb nog steeds, na 30 jaar politie, momenten dat een situatie me zo raakt dat ik het “mee naar huis neem”.

Vorig jaar werd ik aangesproken door een collega. Hij was beroepsmatig betrokken bij een gezin met 6 kinderen. De situatie was ronduit schrijnend. Hij vroeg of we niet wat over hadden van de Sinterklaasbank. Deze kinderen hadden werkelijk niks. Gelukkig was het op tijd en alle 6 de kinderen hebben een geweldige 5 december avond gehad. Mijn collega, een politieman, was de intermediair. Een van de kinderen had als grootste wens een gordijn voor het slaapkamerraam! Dit even voor uw beeldvorming. 

Ook werden wij benaderd door een medewerkster van een gemeente. Zij werkt met mensen aan het voorportaal van de hulpverlening. Mensen die jaren bezig zijn hun hoofd boven water te houden. Mensen die nog nergens hulp kregen. Mensen die veel moeite doen de schaamte opzij te zetten.  De gemeenteambtenaar vertelde ons dat dit haar soms enorm raakt. Zij wilde deze kinderen graag aanmelden bij de Sinterklaasbank. Helaas stond het gemeentebestuur ons in 2015 niet toe deze kinderen te helpen. Men vond dat ze eerst aangemeld en geaccepteerd moesten zijn binnen het hulpverleningscircuit zoals bv de voedselbank. Wij zien dat anders.

En dan de juf of meester van school. Dagelijks hebben ze contact met de kinderen in hun klas. Ze weten precies in welke gezinnen het financieel niet goed gaat. Natuurlijk hebben wij al een pilot gedraaid op scholen. Echter toen zagen wij dat men alle kinderen die gebruik maakte van een gemeentelijke regeling die je krijgt bij tot max 120% van het bestaansminimum mee wilde laten doen. Dat is niet wat wij bedoelen.Het is te gemakkelijk. Het kan namelijk heel goed zijn dat een ouder net teveel verdiend om in aanmerking te komen voor deze gemeentelijke regeling maar het financieel nog veel zwaarder heeft. Soms is het moeilijk om als juf/meester ouders aan te spreken op de mogelijkheid van de Sinterklaasbank. Je zegt daarmee namelijk dat je ziet dat het financieel niet goed gaat binnen een gezin. Iets wat veel mensen nou juist willen verbergen. Maar ook dan heeft de Sinterklaasbank een oplossing. Heb jij zo’n situatie? mail ons dan.

Hoe mooi is het dat je als hulpverlener gewoon een keer Sinterklaas mag zijn voor een gezin dat het echt heel erg nodig heeft? Dat is wat wij beogen. Want geven is zoveel mooier dan ontvangen.

Andersom geldt het natuurlijk ook. Als een gezin het financieel heel moeilijk heeft kan het in samenspraak met de hulpverlener een aanvraag doen. Dat kan je werkgever of huisarts zijn, maar ook een maatschappelijk werker of een gemeente ambtenaar/wijkcoach. Het is heel belangrijk om goed te motiveren waarom je in aanmerking wilt komen. 

Dankzij al onze geweldige donateurs en mensen die acties voor ons hebben gedaan kunnen we dit jaar maar liefst 5000 kinderen blij maken. Dat lijkt heel veel. Maar wij beseffen ons dat we misschien zoveel aanvragen krijgen dat we mensen teleur moeten gaan stellen. Wij zullen dan een selectie uit de meest hulpbehoevende gezinnen maken tot een maximum van 5000. 

Wij zijn een kleine stichting zonder subsidies of structurele inkomsten. Wij zijn volkomen afhankelijk van donaties en acties die mensen doen.  Onze stichting wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Ons motto is voor mensen door mensen. Als we allemaal een stukje van onszelf geven kunnen we bergen verzetten. We zijn daarom trots dat we dit jaar, dankzij iedereen die ons steunt, maar liefst 5000 kinderen zorgeloos kunnen laten genieten van het Sinterklaasfeest. Kinderen die anders echt naast de pakjesboot zouden vallen!